gallery/perevirky1
ПЕРЕВІРКИ
з ОХОРОНИ ПРАЦІ в 2018

Держпраці оприлюднила плани проведення перевірок на 2018 рік. За перевірки у м. Києві відповідає Управління Держпраці у Київській області. 

 

Предметом перевірок буде саме Охорона праці, проте за наявності достатніх підстав може бути проведенно і перевірку дотримання законодавства про працю в цілому. 

 

У цьому розділі ми розкажемо:

 - як дізнатися точну дату первірки та пересвідчитись, що Ви є       (або немає) у списку;

-  що будуть перевіряти інспектори;

-  як підготуватися до перевірки;

-  які розміри штрафів можуть бути застосовані;

ЗАПИТАННЯ?
Задайте їх зараз! 

 

 

Інші номери та електрона пошта

gallery/untitled-1

ЯК ДІЗНАТИСЯ ТОЧНУ ДАТУ ПЕРЕВІРКИ

ДІЗНАТИСЯ ТОЧНУ ДАТУ ПЕРЕВІРКИ ВАШОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МОЖНА:

1. На сайті Головного управління Держпраці у Київській області (http://kiev.dsp.gov.ua);

2. Зателефонувавши на одну з гарячих ліній та назвавши свій код ЄДРПОУ:

(044) 481-50-07 - Держпраці Київської обл.
(044) 226-20-83 - Загальна Гаряча лінія Держпраці
1545 - Урядова Гаряча лінія

gallery/126

Офіційни сайт Головного управління Держпраці 

ЩО бУДУТЬ ПЕРЕВІРЯТИ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ


1. Чи відповідають умови трудового і колективного договору законодавству в сфері охорони праці?
Умови трудового договору не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці.

2. Чи проінформовані працівники про умови праці, наявність небезпечних факторів на робочому місці?
Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

3. Чи є працівники, яким протипоказана робота?
Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я.

4. Чи всі працівники застраховані?
Усі працівники згідно із законом підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

5. Чи отримують працівники додаткові засоби, спецодяг і компенсації?
Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

У разі роз'їзного характеру роботи працівникові виплачується грошова компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором.

На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.

Працівники, які залучаються до разових робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо, що не передбачені трудовим договором, повинні бути забезпечені зазначеними засобами.

6. Чи всі дії, які покладаються на роботодавця, реалізовані? Зокрема, роботодавець:
створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання;

розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;

розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;

7. Чи створено службу охорони праці або обрано уповноважених чи залучених осіб?
На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

 

8. Чи створено комісія з питань охорони праці?

На підприємстві з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за рішенням трудового колективу може створюватися комісія з питань охорони праці.

9. Чи проводились медогляди?
Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

10. Чи проведено інструктажі і навчання?
Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

Яка була процедура введення в дію устаткування чи будівель?
Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, що вводяться в дію після будівництва (виготовлення) або реконструкції, капітального ремонту тощо, та технологічні процеси повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Проектування виробничих об’єктів, розроблення нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні провадитися з урахуванням вимог щодо охорони праці.

12. Чи ведеться облік нещасних випадків?
Роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими об'єднаннями профспілок.

КЛЮЧОВІ ДОКУМЕНТИ


1. Загальні
- Журнал  реєстрації видачі документації з охорони праці
- Журнал  реєстрації вхідної документації з охорони праці
- Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам.
- Плани роботи з охорони праці
- Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці за формою № 1-ПВ (місячна і поквартальна)
- Звіт про травматизм на виробництві (7-тнв)
- Інформація про роботу підприємства з питань охорони праці

2. Органи з охорони праці на підприємстві
- Положення про комісію з питань охорони праці  (Наказ Держгірпромнагляду №55 від 21.03.2007р)
- Положення про службу охорони праці
- Положення про уповноваженого трудовим колективом з питань охорони праці
- Наказ “Про затвердження Положення про службу охорони праці”

3. Проведення навчання і перевірок
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
- Перелік професій, робота по яких вимагає навчання та проходження перевірки знань
- Посвідчення для інженерно-технічних працівників і робочих (на яких робиться відмітка по результатах навчання і перевірки)
- Журнал видачі посвідчень з охорони праці
- Наказ “Про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці” з додатками:
        1) Склад комісії 
        2) План-графік
        3) Програма навчання з питань охорони праці
        4) Питаня вступного інструктажу для працівників підприємства
        5) Питаня первинного інструктажу для працівників підприємства
- Наказ про призначень комісії з перевірки знань охорони праці
- Протокол  засідання комісії по перевірці знань робітників з питань охорони праці
- Журнал обліку протоколів перевірки знань з питань охорони праці 
- Посвідчення про проходження навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки

4. Посадові інструкції
- Посадові інструкції з розділом про обов'язки, права і відповідальність в галузі охорони праці

5. Правила ВТР
- Правила внутрішнього розпорядку

6. Інстрктажі
- Наказ “Про затвердження інструкцій з охорони праці по спеціальностях та видах робіт” з додатком Переліком інструкцій
- Перелік професій і видів робіт, по яких повинні бути розроблені інструкції з охорони праці.
- Перелік професій і посад працівників, звільнених від інструктажів на робочому місці
- Журнали проведення інструктажу (реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці)
- Журнали реєсрації та видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві

7. Спецодяг
- особиста карта обліку спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;
- таблиця врахування небезпек щодо обгрунтування використання засобів індивідуалбьного заисту;
- Перелік безкоштовно видаваного спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

8. Машини, устаткування, будівлі
- Сертифікати, які забезпечують використання машин, механізмів, устаткування, транспортні засоби і технологічні процеси
- Дозвіл на початок експлуатації нового підприємства (якщо роботодавец будував сам будівлі)
- Паспорт на виробничу будівлю
- Паспортні карти і журнали з перерахування електроустаткуванн
- Протоколи вимірювання опорів ізоляції електроустановок, апаратів, вторинних ланцюгів і електропроводок до 1000 В
- Протоколи вимірювання опору заземлюючих пристроїв
- Журнал обліку і випробувань захисних засобів
- Журнал приймання і огляду лісів і підмостей
- Журнал перевірки несправності електроінструменту
- Журнал перевірки несправності пневмоінструменту
- Журнал обліку і періодичних оглядів вантажопідйомних машин і механізмів.
- Журнал обліку і періодичних оглядів знімних вантажоза-хоплювальні пристосувань і тари.
- Журнал приймання і здачі змін вантажопідйомних машин і механізмів
- Журнал обліку і періодичних оглядів механізмів і агрегатів, не підконтрольних Держгірпромнагляд
- Наказ на  призначення комісії із спостереження за станом і експлуата-цією будівель і споруд
- Акти за наслідками оглядів будівель і споруд
- Положення про трьохступеневий контроль.
- Журнал оперативного контролю.

9. Медогляд
- Документи по попередньому (при прийнятті на роботу) і періодичному (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року;
- Перелік виробництв (і професій), при роботі в яких обов'язкове про-ходження медичних оглядів
- Графік проведення періодичних медичних оглядів.
- Список працівників, зобов'язаних проходити періодичні медичні огляди
- Заключний акт за наслідками періодичного медичного огляду

10. Відповідальні особи по конкретних роботах
- Накази про призначення відповідальних осіб за ведення робіт підвищеної небезпеки
- Наказ “Про призначення відповідальної особи за справне утримання та безпечну експлуатацію вантажопідіймальних машин і механізмів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв та за безпечне переміщення вантажів кранами і механізмів”
- Наказ “Про призначення відповідальної за безпечне виконання земляних робіт і робіт в колодязях, траншеях, котлованах, колекторах та в інших замкнутих просторах”
- Наказ  “Про призначення відповідального за електрогосподарство”
- Наказ “Про призначення відповідальної особи за безпечне переміщення, зберігання, експлуатацію газових балонів і виконання газозварювальних, електрозварювальних та газоплуменевих робіт”
- Наказ про призначень відповідальної особи за технічний стан  електро (пневмо) інструменту і засобів малої механізації
- Наказ на особу, відповідальну за газове господарство
- Журнал реєстрації нарядів-допусків на   роботи  підвищеної небезпеки
- Перелік видів робіт з підвищенною небезпекою, які проводяться на підприємстві
- Стандарт підприємства або інструкція про порядок виконання робіт підвищеної небезпеки
- Перелік посад ІТП і електротехнологічного персоналу, які по-винні мати кваліфікаційну групу по електробезпеці
- Наказ за твердженням списку осіб, яким дозволяється працюва-ти з переносним електроінструментом
- Накази по організації роботи автотранспортних засобів
- Наказ про порядок виробництва робіт поблизу ліній електропе-редачі

11. Протипожежні заходи
- Наказ про відповідального за протипожежну безпеку (Керівник підприємства повинен визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту)
- Наказ “Про протипожежні заходи”
- Інструкція про заходи пожежної безпеки в кожному приміщенні

12. Дії на робочому місці
- Журнал розпоряджень (повинні фіксуватися всі розпорядження, що стосуються стажування, допуску до самостійної роботи, закріплення відповідальних осіб і тому подібне);
- Наказ про стажування на робочому місці;

13. Ознайомлення (крім зазначених вище)
- Документи про ознайомлення працівників із положеннями, інструкціями і тд

14. Нещасні випадки
- Журнали реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадців на виробництві;
- Акти про нещасні випадки на виробництві (Н-1)
- Повідомлення про наслідки нещасного випадку на виробництві

15. Додаткові інструкції (орієнтовний перелік, в залежності від виду діяльності та ступенів ризику):
- Інструкція про порядок організації та проведення зварювальних та інших вогневих робіт на підприємстві
- Інструкція по охороні праці при користуванні електропобутовими приладами на виробництві
- Інструкція по охороні праці при використанні вантажопідйомних робіт на електротельфері
-           Інструкції з ОП та ТБ:
-           з первинного інструктажу для працівників школи;
-           з вступного інструктажу для працівників школи;
-           Інструкція № 1 з електробезпеки для групи 1;
-           Інструкція № 2 з охорони праці під час виконання столярних робіт;
-           Інструкція № 3 з охорони праці у столярній майстерні;
-           Інструкція № 4 з охорони праці під час стругання деревини;
-           Інструкція № 5 з охорони праці під час пиляння деревини;
-           Інструкція № 6 з охорони праці з технології ручної обробки
            деревини;

-           Інструкція № 7 з охорони праці під час обпилювання металів;
-           Інструкція № 8 з охорони праці під час рубання металів;
-           Інструкція № 9 з охорони праці під час роботи на токарно-
            гвинторізному верстаті ТВ-4;

-           Інструкція № 10 з охорони праці під час роботи у слюсарній
            майстерні;

-           Інструкція № 11 з охорони праці під час прибирання шкільних
            майстерень;

-           Інструкція № 12 з правил внутрішнього трудового розпорядку в
            шкільних майстернях;

-           Інструкції з пожежної безпеки;
-           Інструкція з охорони праці під час користування
            електропобутовими приладами на виробництві;

-           При роботі на ЕОМ;
-           При роботі на копіювальних апаратах;
-           Для двірника;
-           Для мийника посуду;
-           З охорони праці для електрика;
-           Для прибиральника приміщень;
-           Для працівників харчоблоку;
-           Для персоналу,який не має електротехнічної підготовки;
-           Для працівників, які експлуатують електроплити;
-           Для працівників, які експлуатують електросковороди;
-           Для працівників, які експлуатують жарочні шафи;
-           Для вихователя ГПД;
-           Для сторожів;
-           Для медичної сестри;
-           Про порядок дій при пожежі;
-           Про надання долікарської допомоги.

Перелік питань не є вичерпним. Для різних підприємств кількість та обсяг документів буде відрізнятися

Телефон  
Эл. пошта  
Повідомлення  

ЗАПИТАННЯ?
Задайте їх зараз! 

 

 

Інші номери та електрона пошта

gallery/untitled-1
gallery/12121212

ДІЗНАЙТЕСЬ ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ
Для Вашого підприємства 

 

 

www.000webhost.com