Готові відповіді3 min read

Як отримати земельну ділянку, і куди скаржитись у разі відмови

 
  • Менше половини від українців користалися можливістю стати власниками сільськогосподарських угідь. Зокрема, через відмову в дозволі на розроблення проекту землеустрою щодо відведення ділянки. Що необхідно знати для звернення із заявою про отримання такого дозволу і як складається практика судового оскарження відмов?

Публічна карта на допомогу

У ст.121 Земельного кодексу встановлено норми безоплатної передачі ділянок громадянам. Зокрема, для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більше ніж 2 га. Однак у разі відсутності вільних угідь чи їх обмеженої кількості ділянка, на яку видається дозвіл, може мати меншу площу. Право на отримання ділянки може бути використане лише один раз у межах кожного виду цільового призначення.

Для практичної реалізації задекларованих прав громадянину необхідно пройти такі умовні етапи. Насамперед необхідно визначити наявність вільної ділянки в бажаній місцевості. На виконання вимог стст.35 та 36 закону «Про Державний земельний кадастр» доступ до основних даних кадастру реалізований через публічну кадастрову карту, розміщену на офіційному сайті Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. Щоправда, не всі масиви вільних земель відображені на ній, тому в більшості випадків знайти такий наділ виявляється неможливим.

Що ж робити в разі, якщо карта не містить даних про вільні ділянки в бажаному місці? За законом, виконавчі органи місцевої влади зобов’язані надавати за запитами письмову інформацію про наявність ділянок, що можуть бути використані під забудову. Тому можна звернутися до таких органів і Держгеокадастру із запитом про наявність вільних земель, які ще не передані у власність чи користування та можуть бути використані для ведення особистого селянського господарства. Розпорядник інформації має дати відповідь не пізніше ніж через 5 робочих днів з дня отримання запиту (максимум через 20 — якщо йдеться про обробку великого обсягу інформації).

Саме вказаний етап є найбільш проблематичним, оскільки органи державної влади, до яких надходить запит, у 90% випадків стверджують, що він поданий не за належністю, а такий орган не є розпорядником інформації. Частою є формальна відписка про відсутність вільних земель або відмова в наданні інформації через відсутність детальних планів території, іншої містобудівної документації, а також про першочерговість виділення ділянок громадянам зі спеціальним статусом.

У разі одержання безпідставної відмови в наданні відповіді такі дії можна оскаржити, звернувшись до уповноваженого Верховної Ради з прав людини чи до суду. 

До якого органу звертатися?

Виходячи із положень ст. 2 ЗК та Класифікації видів цільового призначення, затвердженої наказом Державного комітету із земельних ресурсів від 23.07.2010 №548, ділянки для ведення особистого селянського господарства є землями сільськогосподарського призначення. Встановлення цільового призначення є важливим з огляду на таке.

У ст.122 ЗК передбачено, що ділянками сільськогосподарського призначення державної власності розпоряджається Держгеокадастр і його територіальні органи. Якщо йдеться про землі комунальної власності, то вони перебувають у віданні сільських, селищних, міських рад, а площі спільної власності територіальних громад для всіх потреб передають обласні, районні ради. Тож подавати клопотання про одержання безплатно у власність ділянки слід або до органу Держгеокадастру, або до ради.

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування ґрунту та погодження землекористувача (у разі вилучення ділянки, що перебуває в користуванні інших осіб).

Форма графічних матеріалів не затверджена жодним нормативним актом. Цим часто користуються органи влади задля відмови в наданні дозволу. Водночас такий критерій, як невідповідність графічних матеріалів, відсутній у ч.7 ст.118 ЗК, де зазначені підстави для відмови.

Дозвіл, розроблення та погодження проекту

Згідно з ч.7 ст.118 ЗК територіальний орган Держгеокадастру чи рада розглядає клопотання в місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення ділянки або мотивовано відмовляє в цьому. Підставою відмови може бути лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, нормативно-правових актів, генеральних планів та іншої містобудівної документації.

Якщо у відведений строк не дано ні дозволу, ні відповіді про відмову, громадянин має право замовити розроблення проекту через місяць після закінчення цього строку, про що письмово повідомляє відповідний орган.

Додатковим етапом є погодження з об’єднаними територіальними громадами передання ділянки із земель державної власності (шляхом прийняття відповідною радою рішення відповідно до ст.26 закону «Про місцеве самоврядування в Україні»). З аналізу практики прийняття рішень об’єднаними громадами випливає, що таке погодження здійснюється як на етапі надання Держгеокадастром дозволу на розроблення проекту, так і на етапі його затвердження та прийняття рішення про передачння ділянки у власність.

Додаткового погодження потребує проект відведення із земель певної категорії, що захищаються спеціальним законодавством.

Органи, від яких необхідно отримати погодження проекту, протягом 10 робочих днів із дня одержання проекту або його копії зобов’язані безоплатно дати або надіслати свої висновки. Підставою для відмови в погодженні може бути тільки невідповідність проекту вимогам законів і прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації.

У висновку про відмову має бути надано вичерпний перелік недоліків проекту та розумний строк для їх усунення. У ЗК передбачено також, що в подальшому відмова в погодженні проекту можлива лише в разі, якщо не були усунуті вказані недоліки. Не дозволяється відмовити з інших причин чи вказати ще якісь недоліки.

Водночас повторна відмова не позбавляє права розробника проекту усунути недоліки проекту та знову подати його на погодження.

Юрисдикція спорів

Судова практика оскарження неправомірних відмов у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення ділянок є доволі поширеною. І суди переважно стають на бік позивача, якщо відмова була дійсно безпідставною.

Досить поширеною є практика судів, які в таких спорах втручаються в дискреційні повноваження органів і зобов’язують дати дозвіл на розроблення проекту. Водночас відкритим залишається питання юрисдикції судів у подібних спорах у силу різних позицій, що висловлювалися судами касаційної інстанції.

Цікавою в цьому аспекті є постанова Великої палати Верховного Суду від 30.05.2018 (справа №826/5737/16). Особа звернулася до адміністративного суду з позовом проти міськради про визнання протиправним і скасування рішення про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту. Проте суд, керуючись п.1 ч.1 ст.157 КАС (у редакції, чинній станом на 2.03.2017), закрив провадження з огляду на те, що таку справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Верховний Суд зазначив, що аналіз положень законодавства, зокрема ст.cт.12, 116, 118, 122 ЗК, дає підстави вважати, що ними встановлено підстави, порядок, строки передання земельної ділянки у власність громадян та визначені органи, уповноважені розглядати такі питання. Норми передбачають, зокрема, що для цього зацікавлена особа звертається до відповідних органів із клопотанням про одержання дозволу для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність, за результатами розгляду якого встановлені ЗК органи приймають одне з відповідних рішень.

Закриваючи провадження у справі, суд керувався тим, що спір не пов’язаний із захистом прав, свобод чи інтересів позивача у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, а стосується права на земельну ділянку для зведення й обслуговування житлового будинку в межах норм безоплатної приватизації. Проте ВП ВС не погодилася з таким висновком.

Наголошено, що предметом спору є рішення міськради про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту. Питання, пов’язаного з визнанням права власності на ділянку та оспорюванням права власності інших осіб, у позивача не виникало. Саме собою отримання дозволу на розроблення проекту не означає позитивного рішення про надання ділянки у власність, а тому не створює правових наслідків, крім тих, що пов’язані з неправомірністю його прийняття.

З огляду на наведене ВП ВС дійшла висновку, що міськрада під час ухвалення спірного рішення здійснювала владні управлінські функції, оскільки в цих правовідносинах реалізовувала свої контрольні функції у сфері управління, що підпадає під юрисдикцію адмінсуду.

Аналогічну правову позицію ВП ВС висловила в постановах від 21.03.2018 (справа №536/233/16-ц) та від 27.04.2018 (№401/2400/16-ц).

Таким чином, рішення уповноважених органів щодо безпідставної відмови громадянам у наданні дозволу на розроблення проектів слід оскаржувати до адмінсуду.

Нові підстави для відмови

Як свідчить практика, зокрема постанова ВС від 17.04.2018 (справа №812/1557/17), рішення Київського окружного адміністративного суду від 20.06.2018 (справа №810/1421/18), уповноважені ст.122 ЗК органи при розгляді клопотань про надання дозволу на розроблення проекту знайшли нові підстави для відмови. Йдеться про затверджену постановою Кабінету Міністрів від 7.06.2017 №413 Стратегію використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними. Ці органи посилаються у відмовах на невключення ділянки до переліку тих, що можуть бути передані у власність громадянам на території відповідної області, розробленого на виконання постанови №413.

Водночас суди висловлюють думку, що норми ст. ст.116—118, 122 ЗК дають підстави для іншого висновку. Адже в ЗК визначено вичерпний перелік підстав для відмови в наданні дозволу. Це, зокрема, невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, ухвалених відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації. При цьому в чинному законодавстві не передбачено права суб’єкта владних повноважень відступати від положень ст.118 ЗК. Аналогічна позиція викладена в постанові ВС від 27.02.2018 (справа №545/808/17).

Стосовно посилання органів на згадану стратегію, то в ній зазначено, що Держгеокадастр і його територіальні органи повинні:

формувати перелік та визначати площу ділянок, які передаються в межах норм безоплатної приватизації на території відповідної області;

щокварталу за 10 днів до його закінчення оприлюднювати перелік ділянок, які пропонується передавати у власність у наступному кварталі (розрахованих за вказаною формулою), на офіційних веб-сайтах територіальних органів Держгеокадастру за місцем розташування ділянок;

давати дозволи на розроблення документації із землеустрою та передавати ділянки сільгосппризначення державної власності в приватну власність у межах норм безоплатної приватизації відповідно до зазначених переліків, насамперед учасникам антитерористичної операції;

враховувати позицію відповідної сільської чи селищної ради.

Для реалізації стратегії передбачено розроблення проектів нормативно-правових актів. Разом з тим у зв’язку з її затвердженням зміни до ЗК не вносилися, перелік підстав для відмови в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою не змінювався.

На цій підставі суди вказують: оскільки порядок надання ділянок у користування, зокрема порядок одержання дозволу на розроблення проекту землеустрою, врегульовано безпосередньо ЗК, посилання Держгеокадастру на постанову КМ №413 як на підставу для відмови є неправомірним.

Останній крок

Якщо проект підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації, він після погодження подається замовником або розробником до центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, або до його територіального органу. Види землевпорядної документації, які підлягають такій експертизі, встановлено в ст.9 закону «Про державну експертизу землевпорядної документації». Так, обов’язковою є експертиза проекту відведення ділянок особливо цінних земель, лісогосподарського природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, а також водного фонду.

Після проходження всіх передбачених ст.186-1 ЗК погоджень відповідний орган Держгеокадастру чи рада згідно зі ст.118 ЗК у двотижневий строк з дня отримання проекту (а в разі необхідності проведення експертизи — після одержання позитивного висновку) приймає рішення про затвердження проекту та надання ділянки у власність.

Відмова в переданні такої нерухомості у власність або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду

Як стягнути аліменти?

Що треба зробити для виплати аліментів?
Є два способи: мирним шляхом та в примусовому порядку.
Так, сторони між собою домовляються щодо розміру та періодичності сплати аліментів на дитину в добровільному порядку. Дана домовленість може бути лише усною, але для додаткових гарантій виконання домовленостей батьки дитини можуть укласти між собою нотаріально посвідчений договір про утримання дитини.
Також один із батьків може подати за місцем своєї роботи заяву про відрахування аліментів на дитину у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві.
У разі відсутності домовленостей один із батьків може звернутися до суду із заявою про стягнення аліментів.
В подальшому стягувач аліментів може самостійно подати заяву з виконавчим листом про відрахування аліментів за місцем виплати платникові аліментів заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу.

Чи потрібно підписувати якісь папери?
Обов’язку підписання таких паперів немає. Однак батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначаються розмір та строки виплати. Договір укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.
Укладення договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо, від обов’язку брати участь у додаткових витратах на дитину.
У разі невиконання одним із батьків свого обов’язку за договором, аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Як стягнути аліменти у судовому порядку?
Той з батьків, з ким мешкає дитина, має право звернутися до суду з відповідним позовом. У такому випадку аліменти на дитину присуджуються або як частка від заробітку, або у вигляді конкретно визначеної суми.
Справи розглядаються місцевими судами за місцем проживання чи реєстрації відповідача.
Також позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.
У разі видачі судом виконавчого документу, стягувач може самостійно надіслати виконавчий документ за місцем роботи боржника або отримання ним інших доходів із заявою про здійснення відрахування аліментів, або направити/подати заяву разом із оригіналом виконавчого документу для примусового виконання до органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця.

Яким може бути розмір аліментів?

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку платника аліментів.
У 2019 році прожитковий мінімум на дітей становить:

віком до 6 років:
● з 1 січня– 1626 грн;
● з 1 липня – 1699 грн;
● з 1 грудня – 1779 грн
віком від 6 до 18 років: ● з 1 січня – 2027 грн;
● з 1 липня – 2118 грн;
● з 1 грудня – 2218 грн

Однак є виключення. Якщо платник аліментів має нерегулярний дохід, суд може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі, яка підлягає щорічній індексації.
Той із батьків, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Коли призначається державна допомога?
Тимчасова допомога призначається у разі, якщо:
➢ рішення суду про стягнення аліментів не виконується у зв’язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення;
➢ стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває у місцях позбавлення волі, якого визнано недієздатним, або він перебуває на строковій військовій службі;
➢ місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.
Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу соцзахисту населення за місцем проживання (перебування):
– заяву;
– копію свідоцтва про народження дитини;
– інші документи.
Розмір тимчасової допомоги розраховується як різниця між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців.

Чи можливо стягнути аліменти за минулий час?

Так, законодавством передбачені випадки, коли аліменти можна стягнути за минулий час, але не більше ніж як за 10 років та окремі підстави, коли аліменти стягуються за весь час.

Як виконується рішення суду?

Після набрання рішення суду законної сили, стягувач подає до органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю заяву та виконавчий лист. На підставі цих документів виконавець відкриває виконавче провадження.
До пред’явлення на примусове виконання виконавчий документ про стягнення аліментів може бути самостійно надісланий стягувачем за місцем роботи боржника.
Під час виконання у примусовому порядку виконавець вживає заходи примусового виконання. Якщо боржник працює або отримує пенсію державний виконавець виносить постанову, яку направляє за місцем роботи боржника або за місцем отримання пенсії для утримання аліментів.
Якщо є заборгованість виконавець робить відповідний розрахунок та зобов’язаний повідомити про нього стягувача і боржника. У разі якщо розмір заборгованості зі сплати аліментів перевищує 3 місяці:
– відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників;
– майно боржника арештовується виконавцем, вилучається та реалізується.
Якщо боржник ухиляється від виконання рішення та має заборгованість, виконавець застосовує до нього санкції та обмеження встановлені законом. У разі відсутності відомостей про місце перебування боржника, за поданням виконавця судом виноситься ухвала про розшук боржника.

Яка відповідальність боржника за несплату аліментів?

До неплатників аліментів застосовуються ряд обмежувальних заходів.
Якщо розмір заборгованості по сплаті аліментів перевищує 4 місяці (та 3 місяці для батьків важкохворої дитини) встановлена можливість накладення обмежень на неплатників аліментів щодо:
• виїзду за межі України;
• керування транспортними засобами;
• користування зброєю;
• полювання.
Крім того, передбачені обмеження щодо перебування на державній службі.
Також боржник з аліментів не може впливати на рішення про тимчасовий виїзд дитини за межі України.
Не менш дієвим є запровадження фінансових санкцій, передбачено штраф за несплату аліментів залежно від суми заборгованості:
• понад 1 рік – 20%;
• понад 2 роки – 30%;
• понад 3 роки – 50%
Також, в законах ми передбачили відповідальність для неплатників аліментів у вигляді суспільно корисних робіт, адміністративного арешту та позбавлення волі.

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?

Для отримання інформації щодо сплати аліментів, Ви можете звернутися до ГО «Центр Права» за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, оф. 315 (3 поверх).

Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте за номером (097) 319 68 28, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.

Содержимое спойлера

Содержимое спойлера

Содержимое спойлера

Содержимое спойлера

Содержимое спойлера

Повна назва органу виконавчої влади

Назва телефонної «гарячої лінії», довідкової телефонної служби

Телефонний номер, адреса електронної пошти

Графік роботи «гарячої лінії», довідкової телефонної служби

 

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Кол-центр Мінагрополітики

0-800-502-410,

(044) 278-47-76

zvg@minagro.gov.ua

Понеділок – четвер з 9:00 до 19:00, п’ятниця – з 9:00 до 17:45

 

Міністерство внутрішніх справ України

Інформаційно-довідкова служба МВС

 (044) 256-03-33

Цілодобово

 

Національна поліція України

Кол-центр Національної поліції

0-800-500-202

Цілодобово

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

 Телефонна «гаряча лінія»

Мінприроди України

 

(044) 206-33-02
gr_priem@menr.gov.ua

Понеділок – четвер 
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця — з 9:00 до 16:45

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

«Гаряча лінія» з питань роз’яснення умов доступу вітчизняних товаровиробників на ринок ЄС в контексті запровадження автономних торговельних преференцій з боку ЄС

(044) 596-68-38,

(044) 596-67-37

Понеділок – четвер 
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця – з 9:00 до 16:45

 

«Гаряча лінія» для надання роз’яснень з питань європейської інтеграції

(044) 596-67-05,

(044) 286-02-91

Щочетверга з 14:00 до 17:00

 

Гаряча телефонна лінія

(044) 521-17-14

Щосереди з 11:00 до 13:00

 

Телефон довіри

(044) 253-61-36

Понеділок – четвер 
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця – з 9:00 до 16:45

 

Контакти, за якими можливо звернутися щодо порушення чинного антикорупційного законодавства

(044) 253-44-06

lyashok@me.gov.ua

Понеділок – четвер 
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця – з 9:00 до 16:45

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

 гаряча лінія 

(044) 594-66-05,

(044) 531-36-89.

з 8:30 до 17:30

 

Міністерство закордонних справ України

«Гаряча лінія» на випадок надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном

(044) 238-16-57

cons_or@mfa.gov.ua

Цілодобово, без вихідних

 

Міністерство інфраструктури України

Телефонна «гаряча лінія»

(044) 351-48-01
vdukd@mtu.gov.ua

Щовівторка
з 14:00 до 15:00

 

Канцелярія

351-49-54 351-48-45 vdukd@mtu.gov.ua

Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00

 

Довідкова служба

(044) 351-50-09

Щодня з 08.00 до 23.30

 

Оперативний черговий

(044) 351-40-48,

(044) 351-41-23

Цілодобово

 

Міністерство культури України

Довідкова телефонна служба Міністерства

(044) 235-52-21

Gromadyan_info@mincult.gov.ua

Понеділок – четвер 
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця — з 9:00 до 16:45

 

Міністерство молоді та спорту України

«Гаряча» телефонна лінія Міністерства молоді та спорту України

(044) 289-01-59

d.liniya@msms.gov.ua

zvernennja@msms.gov.ua

Понеділок – четвер 
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця — з 9:00 до 16:45

 

Пряма телефонна лінія, що надає можливість громадянам оперативно отримати відповіді на запитання

(044) 289-08-00

За графіком

 

Міністерство оборони України

«Гаряча лінія» Відділу по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації

(044) 253-04-71,

zvernmou@ukr.net

Понеділок – п’ятниця 
з 9:00 до 20:00,
вихідні (святкові) дні — з 9:00 до 17:00

 

Кол-центр Міноборони для вирішення проблемних питань та координації розгляду звернень громадян, безкоштовна телефонна «гаряча лінія»

0800-500-442,

для мешканців м. Києва міський номер телефону:

(044) 454-41-36

У робочі дні 
з 9:00 до 18:00,
у передвихідні (передсвяткові) дні — з 9:00 до 17:00

 

 «Гаряча лінія» для звернень громадян до начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України

(044) 454-45-73

Робочі дні з 8:00 до 17:00, субота — з 8:00 до 13:00

 

«Гаряча лінія» з питань проходження військової служби за контрактом, в тому числі для бажаючих вступити до українського війська

0 800 500 051

Щодня з 9:00 до 21:00

 

«Гаряча лінія» Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України щодо обміну інформацією про загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців

(044) 244-07-55

Цілодобово

 

«Гаряча лінія» Тилу Збройних Сил України з питань речового, продовольчого забезпечення, координації та взаємодії з волонтерськими, благодійними організаціями, фізичними і юридичними особами щодо надання допомоги Збройним Силам України

(044) 483-35-72

Цілодобово

 

«Гаряча лінія» з питань військово-соціальної роботи, соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, військової дисципліни Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Силах України

(044) 454-44-51

Понеділок – п’ятниця 
з 8:00 до 19:00,
вихідні (святкові) дні — з 9:00 до 14:00

 

«Гаряча лінія» Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Силах України щодо організації визволення військовослужбовців Збройних Силах України, які незаконно утримуються незаконними збройними формуваннями, реагування на факти порушення законності у Збройних Силах України

(044) 454-73-03

Цілодобово

 

«Гаряча лінія» Департаменту фінансів Міноборони з питань грошового забезпечення та соціальних виплат

(044) 271-12-57

Цілодобово

 

«Гаряча лінія» Військово-медичного департаменту Міноборони щодо обміну інформацією про поранених та військовослужбовців ЗС України, які знаходяться на реабілітації

(044) 454-41-55

Цілодобово

 

«Гаряча лінія» Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міноборони

(044) 454-43-37

Цілодобово

 

 «Гаряча лінія» Департаменту кадрової політики Міноборони — щодо координації та установлення статусу учасника бойових дій

(044) 271-36-58

Робочі дні 
з 9:00 до 18:00

 

Міністерство освіти і науки України

«Гаряча лінія» з питань вступу абітурієнтів до вищих навчальних закладів

(044)-481-32-15;

0 800 504 425;

068-951-25-13;

Понеділок – п’ятниця
з 9:00 до 18:00, крім вихідних і святкових днів

 

Для дзвінків з території Криму та тимчасово непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей

050-550-54-11

 

Міністерство охорони здоров’я України

Телефонна «гаряча лінія»

0-800-801-333
moz@moz.gov.ua

з 9:00 до 18:00
(крім вихідних та святкових днів)

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

«Гаряча лінія»

(044) 284-06-28

zapyt@minregion.gov.ua

Понеділок – п’ятниця
з 14:00 до 16:00

 

 Цілодобова диспетчерська служба

 (044) 207-18-04

 Цілодобово

 

Міністерство фінансів України

Телефонна «гаряча лінія» «Суспільство проти корупції»

(044) 206-57-76

Понеділок – четвер
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця — з 9:00 до 16:45

 

Громадська приймальня

(044) 201-56-30

Понеділок – четвер
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця – з 9:00 до 16:45

 

Міністерство юстиції України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щодо надання допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів

(044) 486-71-56

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00,
п’ятниця з 9:00 до 16:45

 

Довідка про реєстрацію та знаходження звернень громадян

(044) 486-71-90

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00,
п’ятниця з 9:00 до 16:45

 

Довідка про реєстрацію вхідної кореспонденції, що надійшла від центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та інформація про вихідну кореспонденцію Міністерства юстиції

(044) 278-37-23,

(044) 278-37-29,

(044) 278-37-18,

(факс: 271-17-83),

themis@minjust.gov.ua

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00,
п’ятниця з 9:00 до 16:45

 

Лінія для повідомлення про випадки корупції в органах юстиції

hotline@minjust.gov.ua

Постійно діюча

 

«Гаряча» лінія для надання роз’яснення щодо Європейської інтеграції

(044) 278-37-25

Щосереди з 14:00 до 17:00

 

Телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні

0-800-213-103

Постійно діюча

 

«Гаряча» телефонна лінія Міністерства юстиції України

(044) 271-17-86

Щомісячно з 15:30 до 16:30 відповідно до Графіка проведення «гарячої» телефонної лінії Міністерства юстиції на 2016 рік

 

 

Державна архівна служба України 

 

Довідкова телефонна служба Укрдержархіву

(044) 275-27-77

Щоденно з 09:00 до 18:00 (субота та неділя — вихідні), п’ятниця з 09:00 до 16:45

 

Державна служба зайнятості

Інформаційно-довідкова телефонна система

0-800-50-50-60

(зі стаціонарного телефону),

www.dcz.gov.ua та www.trud.gov.ua

з 9:00 до 18:00 у робочі дні, а у вихідні та в неробочий час телефонні повідомлення фіксуватимуться автовідповідачем

 

«Гаряча» лінія м. Київ

 (044) 245-17-17 

 

Державна казначейська служба України

 

Телефонна «гаряча лінія»

(044) 281-49-16
office@treasury.gov.ua

Понеділок – четвер
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця — з 9:00 до 16:45

 

Державна міграційна служба України

«Гаряча лінія» ДМС України

(044) 278-50-30

 hotline@dmsu.gov.ua

Пн- Чт: 9:00 – 18:00 Пт: 9.00 – 16.45

 
 

Державна служба України з безпеки на транспорті 

Довідкова служба

тел./факс 
+380 44 3514766 / 62

contact@dsbt.gov.ua

Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00

П’ятниця – з 09:00 до 16:45

 

 

Державна фіскальна служба України

Контакт-центр ДФС

0-800-501-007,
(044) 454-16-13
idd@sfs.gov.ua

Робочі дні 
з 8:00 до 20:00,
інтерактивний автовідповідач цілодобово

 

«Гаряча лінія» для надання інформації про осіб щодо яких проводиться перевірка відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади»

(044) 454- 16-00

dopomoga@sfs.gov.ua

Цілодобово

 

Антикорупційний сервіс «Пульс»

(044) 284-00-07

idd@sfs.gov.ua

Цілодобово

 

«Гаряча лінія» з вирішення питань, пов’язаних із проведенням митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України донорами гуманітарної, благодійної, технічної допомоги або волонтерами

Детальна інформація щодо номерів телефонів митниць та відповідальних осіб розміщена на офіційному веб-порталі ДФС:
http://sfs.gov.ua/anonsi/7787.html

Цілодобово

 

Державна служба геології та надр України

Телефонна «гаряча лінія» Держгеонадр України

(044)456-23-57
geonadra@geomail.kiev.ua

Понеділок – четвер
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця — з 9:00 до 16:45

 

 

Державна служба експортного контролю України

Телефонна «гаряча лінія»

(044) 462-48-47

www.dsecu.gov.ua

За графіком

 

Довідкова телефонна служба (телефон довіри Служби)

(044) 462-49-80

(044) 482-58-34

Понеділок – Четвер
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця — з 9:00 до 16:45

 

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції 

Відділ організаційної роботи, документального забезпечення та контролю

(044) 281-08-57
control@dsvv.gov.ua

Понеділок – Четвер
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця — з 9:00 до 16:45

 

Державна служба інтелектуальної власності України

 Консультації

Державна реєстрація авторського права
(044) 498-37-08
(044) 498-37-09
(044) 498-37-10

Промислова власність
(044) 254-38-13,
(044) 285-85-88.

Понеділок – четвер
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця — з 9:00 до 16:45

 

Адміністративні послуги


Авторське право та суміжні права
(044) 498-38-60
(044) 498-38-61
Промислова власність
(044) 285-85-88,
(044) 495-14-86,
(044) 254-38-13.
dovgodko@sips.gov.ua

Понеділок – четвер
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця — з 9:00 до 16:45

 

Державна служба статистики України

Пряма телефонна «гаряча» лінія Державної служби статистики України

(044) 287-64-33

Відповідно до затвердженого графіка (1-й та 3-ій четвер місяця)

 

Інформаційна довідкова лінія щодо надання публічної інформації

(044) 287-06-72

Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00, п’ятниця з 09:00 до 16:45

 
 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операцій та тимчасово окупованої території

(044) 247-30-02

(044) 247-32-92

Цілодобово

 
 
 
 
 

Начальник чергової зміни

(044) 247-32-11

oper@mns.gov.ua

Цілодобово

 
 

Телефон довіри (з питань протидії корупції)

 (044) 289-12-41

press@mns.gov.ua

Цілодобово

 
 
 
 
 
 

Державна регуляторна служба України 

Департамент державної регуляторної політики

Департамент ліцензування та дозвільної системи

Департамент правової роботи і державного нагляду та контролю

Управління оперативного дерегулювання

Управління інформаційно-організаційного забезпечення служби

 

(044) 226-24-98

(044) 285-80-53

(044) 285-92-53

 (044) 284-77-98

(044) 254-52-01

Понеділок – четвер
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця — з 9:00 до 16:45

 

Державна служба фінансового моніторингу України

«Гаряча лінія»

організація фінансового моніторингу небанківськими установами (044) 594-16-33, (044) 594-16-32, (044) 594-16-42

Понеділок — п’ятниця з 10:00 до 12:00

 

організація фінансового моніторингу банківськими установами (044) 594-16-33, (044) 594-16-42

 
 
 
 
 
 

організація міжвідомчої координації

044) 594-16-45

 
 
 

технології електронної взаємодії, вимоги та особливості обміну інформацією в електронному вигляді між Держфінмоніторингом України та суб’єктами первинного фінансового моніторингу (044) 594-16-79, (044) 594-16-27

 
 
 

взяття на облік повідомлень про фінансові операції, одержаних Держфінмоніторингом на паперових носіях (044) 594-16-20

 

правове забезпечення системи фінансового моніторингу України (044) 594-16-49, (044) 594-16-47

 
 
 
 

обробка повідомлень про фінансові операції, що можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму або щодо учасників яких застосовано міжнародні санкції, або зупинені операції

(044) 594-16-64

Цілодобово

 
 

Державне агентство автомобільних доріг України

Аналітична група

(044) 287-11-40,

kae@ukravtodor.gov.ua

Цілодобово

 
 
 

Державне агентство водних ресурсів України

 

Гаряча лінія

(044) 234-25-75
scwm@scwm.gov.ua

 

Цілодобово

 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

 

 

Відділ звернень громадян

(044) 590-54-08

 

Робочі дні з 9:00 до 17:30

 

 

 

Довідкова служба (для вирішення загальних питань)

(044) 590-59-74

 

Call-центр (програма державної підтримки на впровадження енергоефективних заходів)

(044) 296-71-60

(044) 559-24-95

(044) 292-32-57

 

Державне агентство з питань електронного урядування України

Телефон «гарячої лінії»

(044) 207-17-46

agency@e.gov.ua

Пн-чт: 9:00-18:00,

Пт: 09:00-16:45

 

 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

 

Гаряча лінія

Держгеокадастру 

0 800 300 808

Понеділок — п’ятниця 

(крім святкових та вихідних днів) 

з 8:00 до 20:00

 

Державне агентство лісових ресурсів України

 «Гаряча лінія» Голови Державного агентства лісових ресурсів України

0 800 604 473

(044) 235-44-09 — факс

chief@dklg.gov.ua

з 10.00 до 17.00 щоденно (крім святкових та вихідних днів), у п’ятницю з 10.00 до 16.45 

 
 
 
 

Державне агентство резерву України

 

Телефонна «гаряча лінія»

(044) 226-22-64

Час проведення з 15:30 до 16:30,

згідно із затвердженим графіком проведення телефонної «гарячої лінії» 

 
 

Державне агентство рибного господарства України

Контактні телефони

 (044) 486-44-59,

(044) 486-62-43

darg@darg.gov.ua

Понеділок – четвер з 9:00 до 17:30, п’ятниця – з 9:00 до 16:15

 
 
 
 
 
 
 

Державне агентство України з питань кіно

Довідкова служба

(044) 280-05-18 info@dergkino.gov.ua

Понеділок – четвер
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця — з 9:00 до 16:45

 
 
 

Державне космічне агентство України

Телефонна «гаряча лінія»

(044) 280-50-02
yd@nkau.gov.ua

Щовівторка з 14:30 до 15:00

 

Довідкова служба

(044) 281-62-00

Понеділок – четвер
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця та передсвяткові дні — з 9:00 до 16:45

 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

«Гаряча» телефонна лінія

 

0 800 210 011

 

Понеділок – четвер
з 9:00 до 18:00,

п’ятниця — з 9:00 до 16:45

 
 

Державна екологічна інспекція України 

«Гаряча» телефонна лінія Держекоінспеції України

(044) 521-20-38

press@dei.gov.ua

Понеділок – четвер
з 9:00 до 18:00,

п’ятниця — з 9:00 до 16:45

 
 
 

Державна інспекція навчальних закладів України

«Гаряча лінія»

(044)236-33-29
dinzu@dinz.gov.ua

Понеділок – четвер
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця — з 9:00 до 16:45

 
 
 
 
 
 
 

Державна інспекція ядерного регулювання України

(Держатомрегулювання)

Пряма телефонна  «гаряча лінія» з питань  регулювання  ядерної  та  радіаційної  безпеки  в  Україні

(044) 254-34-49

pr@hq.snrc.gov.ua

Двічі  на  місяць   за графіком

 
 
 

Державна аудиторська служба України

 

Телефон довіри

(044) 425-38-18,

postmast@dkrs.gov.ua

Щодня у робочий час відповідно до режиму роботи

 
 
 
 
 

Пенсійний фонд України

Контакт-центр Пенсійного фонду України

0-800-503-753

додаткові номери:

(044)281-08-70,

(044)281-08-71

Понеділок – четвер
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця — з 9:00 до 16:45

 
 
 
 

 

Антимонопольний комітет України

 

 «Гаряча» телефонна лінія

(044) 594-64-10

ahrameeva@amc.gov.ua

Понеділок – четвер
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця — з 9:00 до 16:45

(обідня перерва:

13:00-13:45)

 

Фонд державного майна України

 

«Гаряча лінія»

Фонду державного майна

(044) 254-29-76

Понеділок – четвер
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця — з 9:00 до 16:45

 
 
 
 

Адміністрація Державної прикордонної служби України

Служба «Довіра»

(044) 527-63-63, dovira@pvu.gov.ua

Цілодобово

 
 
 
 

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Консультаційний центр

(044) 281-92-80,

(044) 281-91-56

(044) 281-92-83 info@dsszzi.gov.ua

Понеділок – четвер
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця — з 9:00 до 16:45

 
 
 

Національне агентство України з питань державної служби

Пряма телефонна лінія «Державна служба»

 

(044) 256-00-31

Щочетверга з 14:00 до 16:00

 
 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Телефонна «гаряча лінія» для громадян з питань функціонування фондового ринку

(044) 280-28-26

Понеділок – п’ятниця
з 10:00 до 16:00

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

 

 

Гаряча телефонна лінія НКРЗІ

(044) 202-00-81

Щосереди з 11:00 до 13:00

 

Довідки з питань реєстрації та стану розгляду звернень громадян, що надійшли до НКРЗІ: відділ по роботі із споживачами та зверненнями громадян

(044) 202-00-68

Понеділок – четвер
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця — з 13:00 до 16:45 (перерва 13:00-13:45)

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

Телефон для довідок

(044) 234-39-46

 (044) 234-99-07,

Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00

П’ятниця – з 09:00 до 16.45

 

Телефон безкоштовної «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» для інформування громадян України, які переселяються із зони тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя та регіонів проведення антитерористичної операції в інші регіони України 

0 800 50 13 77

info@nfp.gov.ua

zmi@nfp.gov.ua

Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00

П’ятниця – з 09:00 до 16:45

 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

«Телефон довіри»

0 800 50 13 83

З 9:00 до 18:00 в робочі дні

 
 
 

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Телефон «Гаряча лінія» Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

0 800 501 892

 fse@fse.gov.ua

Понеділок – четвер
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця — з 9:00 до 16:45 (крім святкових та вихідних днів)

 
 
 
 

Департамент поліції охорони Національної поліції України

Контактно-інформаційний центр ДПО

0 800 211 000,

0 800 502 220,  www.guard.np.gov.ua

Понеділок — п’ятниця  з 9:00 до 19:00, сб. нд. — з 10:00 до 17:00

 

 

error: Информація захищена від копіювання!

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.