Напрямки1 min read

Мета та напрями діяльності ГО «Центр Права»

Метою діяльності ГО «Центр Права» є спільна діяльність спрямована на посилення правових можливостей людини в тому числі ромської національної меншини задля розвитку громад та утвердження верховенства права, здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних інтересів.

Діяльність ГО «Центр Права» здійснюється у таких напрямках:

— впровадження сталої системи надання безоплатної правової допомоги в Україні, забезпечення її високої якості;

— забезпечення доступу до своєчасної безоплатної первинної правової допомоги;

— участь в реалізації суспільних інтересів громадян в тому числі ромської національної меншини шляхом безпосередньої участі в ініціюванні, розробці та реалізації рішень органів, наділених владними повноваженнями;

— формування свідомого і відповідального ставлення громадян в тому числі ромської національної меншини до своєї ролі в суспільному житті;

— сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на впровадження реформ у правовій системі, дотримання прав людини та утвердження верховенства права;

— посилення впливу на правову систему через розробку нових форм та стандартів правової допомоги і перетворення їх на усталену практику;

— налагодження зв’язків, обміну досвідом та різноманітних форм співпраці з іншими всеукраїнськими та місцевими об’єднаннями громадян, міжнародними та іноземними організаціями;

— створення та розвиток платформи для акумуляції інтелектуальних, інформаційних та фінансових ресурсів, спрямованих на формування та підтримку ефективної системи надання безоплатної правової допомоги;

— всебічне сприяння захисту прав, свобод і законних інтересів людини та об’єднань громадян;

— організація та видання засобів масової інформації без мети отримання прибутку;

— забезпечення доступу населення до безоплатної правової допомоги через електронні сервіси;

— підтримка громадських ініціатив, спрямованих на розвиток самоорганізації населення;

— виступати суб’єктом надання соціальних послуг в порядку встановленому чинним законодавством України;

— здійснювати діяльність в інших напрямках, не заборонених законом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

error: Информація захищена від копіювання!

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.